اخبار
جلسه شورای آموزشی در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد

1399/2/17 چهارشنبه

جلسه شورای آموزشی در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد در این نشست مسائل و مشکلات آموزشی دانشجویان، نحوه برگزاری کلاس های درس و آزمون در نیمسال جاری، مورد بررسی قرارگرفت و پیگیری مدیران گروه آموزشی درخصوص بارگزاری دروس در سامانه و بررسی دستورالعمل و مصوبات وزارت بهداشت درخصوص برگزاری کلاس ها در زمان شیوع ویروس کرونا از دیگر موضوعات این نشست بود.

این جلسه روز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه 99 با حضور دکتر محمودی رئیس دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی، معاون آموزشی، مدیران گروه و اعضای شورای آموزشی، در سالن اجتماعات دانشکده برگزار گردید .


 

وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین