اخبار
مرحله دوم آزمون (مصاحبه) مقاطع کاردانی و کارشناسي فوریت‎های پزشکی در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد

1399/7/29 سه‌شنبه

دکتر يوسف اکبري شهرستانکي مدير گروه فوريت‎هاي پزشکي دانشکده پیراپزشکی اظهار داشت: با توجه به تغييرات جديد اعمال شده در فرايند پذيرش دانشجويان فوريت‎هاي پزشکي پيش بيمارستاني مانند ارتقاي مقطع تحصيلي فوريت‎هاي پزشکي از کارداني به کارشناسي پيوسته، ورود داوطلبان خانم به رشته فوريت‎هاي پزشکي، مصاحبه فوق با رويکردي جديد بر اساس شاخص‎هاي جسماني-رواني بصورت کاملاً علمي و عملياتي با استفاده از ابزار استاندارد طراحي شده توسط اعضاي هيئت علمي برگزار شد.
یوسف اکبری گفت: این آزمون در 4 ایستگاه، تحت عناوین "ارزیابی سلامت جسمانی"، "ارزیابی وضعیت روان‎شناختی"، ارزیابی صلاحیت‎های عمومی" و "ارزیابی آمادگی جسمانی" با معيارهاي مشخص براي داوطلبان پذيرفته شده در مقاطع کاردانی و کارشناسي توسط گروه آموزشي فوريت‎هاي پزشکي پيش بيمارستاني و با همکاري معاونت و واحدهاي مختلف دانشگاه، دانشکده های پيراپزشکي و بهداشت و مرکز مديريت حوادث و فوريت‎هاي پزشکي استان برگزار شد.
آزمون فوق در روزهای 22 و 23 مهرماه 1399 در مرکز آموزش مهارت‎هاي باليني دانشگاه برگزار گردید.
 
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین