اخبار
در دانشگاه علوم پزشکی قزوین دکتر یوسف اکبری شهرستانکی، معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی شد

1399/9/8 شنبه

دکتر رزاق محمودی، رئیس دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با صدور ابلاغی، دکتر یوسف اکبری شهرستانکی را به عنوان " معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی " منصوب کرد.
گفتنی است دکتر اکبری، دانش آموخته دکتری تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها و عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی و مدیر گروه آموزشی فوریت های پزشکی است. روابط عمومی دانشکده ضمن تقدیر از فعالیت های دکتر محمد حسین احمدی، معاون آموزشی سابق دانشکده، انتصاب دکتر اکبری را تبریک گفته و برای ایشان از خداوند متعال آرزوی سلامتی و توفیق دارد.

وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین