اخبار
مراسم دیداربه مناسبت میلاد حضرت زینب (س) و روزپرستاردردانشکده بهداشت و پیراپزشکی

1399/10/1 دوشنبه

 به مناسبت میلاد باسعادت قهرمان کربلا حضرت زینب (س) وگرامیداشت مقام پرستار دردانشکده بهداشت و پیراپزشکی ازخانم مهین شفیع خانی پرستار شاغل دردانشکده پیراپزشکی تجلیل شد.

  یادآور می شود؛ خانم شفیع خانی دراوایل شیوع ویروس منحوس کرونا بصورت داوطلبانه و درشرایط بحرانی وخاص این ایام، همانند دیگر پرستاران زحمتکش کشورمان باتلاشهای مضاعف، درسنگر جهاد حضورداشته و مشقت های فراوانی را تحمل نمودند.

 این دیدار روز یکشنبه30 آذرماه 1399 با حضور دکتر رزاق محمودی رییس دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی به همراه معاونین و مدیران انجام گردید، در این دیدار ضمن تبریک این روزخجسته از زحمات ایشان با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.
 

وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین