اخبار
جلسه هماهنگی گروه آموزشی فوریت‎های پزشکی پیش بیمارستانی در دانشکده پیراپزشکی برگزارشد

1399/11/4 شنبه

بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی، در راستای ایجاد هماهنگی، همکاری، تعامل و انسجام بیشتر بین اعضای هیأت علمی (رسمی و مدعو) و تبیین شرایط آموزش در دوران همه گیری، جلسهای با حضور ریاست، معاون آموزشی، اساتید و همکاران دانشکده پیراپزشکی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی برگزار گردید.

درآغاز نشست دکترمحمودی ریاست دانشکده، به موضوع تداوم آموزش در دوران همه گیری کووید-19 و لزوم توانمند سازی اساتید و دانشجویان در زمینه آموزش مجازی پرداخت.

 دکتریوسف اکبری معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی و مدیرگروه آموزشی فوریتهای پزشکی نیز با اشاره به شرایط کنونی اصول آموزش مجازی مبتنی بر شیوه نامه ابلاغی مرکز توسعه آموزش دانشگاه را تشریح و تبیین نمودند.

در ادامه این نشست که روز دوشنبه 29دی ماه 99 درسالن اجتماعات دانشکده پیراپزشکی برگزارشد، اعضای محترم حاضر در جلسه دیدگاهها و راهکارهای پیشنهادی برای بهتر شدن فرایند آموزش از نظر کمی وکیفی و افزایش بازدیدهای میدانی، شبیه سازی مبتنی بر سناریوهای واقعی و بهره مندی از فضاها و امکانات سازمانهای همکار موضوعاتی را مطرح نموده و به بحث وتبادل نظر پرداختند .
 

وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین