دانستنی ها
10 نکته براي امن ساختن رمزهاي عبور

1398/5/26 شنبه

جهت دریافت فایل pdf بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
10 نکته براي امن ساختن رمزهاي عبور 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین