رویدادهای علمی
دوره آموزشی اصول پیشگیری، آمادگی و مقابله باحوادث و بلایا در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.

1398/10/8 يكشنبه

 دوره آموزشی ضمن خدمت با موضوع "اصول پیشگیری، آمادگی و مقابله باحوادث و بلایا" در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد. دکتر یوسف اکبری شهرستانکی مدیر گروه آموزشی فوریتهای پزشکی این واحد بعنوان مدرس در این کارگاه حضور داشتند و درخصوص اقدامات سازمان در مرحله پیشگیری و آمادگی در جهت تامین امنیت، اظهار داشت: کشور ما که همواره و بالقوه در معرض بلایای طبیعی قرار دارد و شهر قزوین نیز از این بلایا مستثنی نیست می بایست برنامه ریزی دراز مدت به منظور اقدامات پیشگیرانه انجام شود. ایشان درخصوص مدیریت پیشگیری بحران نقاط حساس و خطرساز دانشکده مثل سیستم حریق و آزمایشگاههای دانشکده را مورد بررسی قرار داد و برای بهره گیری گسترده از کلیه عوامل موثر در بهینه سازی کاهش خسارات ناشی از بحران و مقابله با آن و جلوگیری از حوادث مطالبی را عنوان نمود.

این کارگاه روز چهارشنبه چهارم دی ماه 98 در سالن اجتماعات دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.


 وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           http://www.qums.ac.ir

وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین

http://spm.qums.ac.ir