رویدادهای علمی
کارگاه آموزشی هوش هیجانی در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزار شد

1398/10/9 دوشنبه

کارگاه آموزشی هوش هیجانی در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی برگزارشد دکتر قافله باشی که در این کارگاه بعنوان مدرس حضورداشت اظهار داشت : ما از هیجانات خود می بایست به اندازه فکرمان استفاده کنیم و قدرت افکار مزاحم و آن چیزی که در ذهن ماست را بشناسیم و تنش و اضطراب و بی حوصلگی را که روی جسم ما ، رفتار ما و برداشت ما تاثیرگذار است آن را  بفهمیم و بشناسیم. ایشان افزود: ما باید هیجانات خود را رصدکرده و منبع آن را شناسایی کنیم مراقب قضاوتهایمان باشیم و قضاوت ما باید بر مبنای عقل باشد و آن چیزی را که می بینیم قضاوت کنیم نه آن چیزی که در ذهن ماست. وی گفت: اهداف خوب، اهداف واقع بینانه است و جهت رسیدن به موفقیت به انگیزه نیاز داریم.

در پایان کارگاه با لوح سپاس از خانم معصومه ضیاییها مسئول سابق امورهیات علمی دانشکده تقدیر و تشکر بعمل آمد. این جلسه روز شنبه هفتم دی 98 با حضور رئیس دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی، معاونین و هیات علمی دانشکده برگزار شد. 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           


http://www.qums.ac.ir

وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین

http://spm.qums.ac.ir