رویدادهای علمی
برنامه سمینار 1 دانشجویان رشته بیوتکنولوژی ورودی 1398

1398/11/1 سه‌شنبه
 
جهت دریافت فایل pdf بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
برنامه سمینار 1 دانشجویان رشته بیوتکنولوژی ورودی 1398 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین