رویدادهای علمی
توافق نامه همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1398/11/1 سه‌شنبه


 
جهت دریافت فایل pdf بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
توافق نامه همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین