رویدادهای علمی
اطلاعیه برگزاری بیست و هشتمین جلسه ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی

1398/11/12 شنبه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

دانشکده پیراپزشکی

گروه بیوتکنولوژی پزشکی

« ژورنال کلاب »


عنوان:
A Recombinant Snake Cathelicidin Derivative Peptide: Antibiofilm Properties and Expression in Escherichia coli


ارائه دهنده:

سجاد مصطفوی
 

استاد راهنما:

آقای دکتر فراست
 

زمان و مکان ارائه:

روز یک شنبه 98/11/13ساعت 13:30 الی 14

سالن اجتماعات دانشکده


 

جهت دریافت فایل pdf برنامه بر روی لینک زیر کلیک نمایید:


اطلاعیه برگزاری بیست و هشتمین جلسه ژورنال کلاب مورخ 1398/11/13

چکیده مقالهوب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           http://www.qums.ac.ir

وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین

http://spm.qums.ac.ir