رویدادهای علمی
جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه دانشجویان گروه بیوتکنولوژی پزشکی در دانشکده پیراپزشکی برگزارشد

1399/5/1 چهارشنبه

   نشست دفاع از پروپوزال پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری پزشکی با حضور اساتید راهنما و مشاور پایان نامه ها و اعضای گروه آموزشی برگزار شد.

این نشست که روز دوشنبه 30 تیر 1399 در سالن اجتماعات دانشکده پیراپزشکی برگزارگردید،خانمها: سارا اراوند، یلدا صباغی، فرناز پورفرزاد پروپوزال پایان نامه خود را ارائه نموده و موضوعات پروپوزال مورد بحث و

بررسی قرارگرفت و اعضای گروه آموزشی در این خصوص پیشنهادها ی لازم را اعلام نمودند
.


 

وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین