رویدادهای علمی
نشست دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشکده پیراپزشکی

1399/7/29 سه‌شنبه

نشست دفاع از پایان نامه مژگان بناوند دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی پزشکی در روز سه شنبه 29 مهر ماه 1399 با حضور اساتید راهنما و اساتید مشاور در سالن اجتماعات دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید. در این نشست مژگان بناوند پایان نامه خود را ارائه نموده و موضوع پایان نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای گروه آموزشی در این خصوص پیشنهادهای لازم را اعلام نمودند.
 
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین