اطلاعیه برگزاری کلاس ها و امتحانات در زمان کورونا
برنامه کارآموزی دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی1400-1399