اطلاعیه برگزاری کلاس ها و امتحانات در زمان کورونا
برنامه کارآموزی دانشجویان رشته اتاق عمل نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400