اطلاعیه برگزاری کلاس ها و امتحانات در زمان کرونا
برنامه حضور اساتید هیئت علمی، کارشناسان آموزش و آزمایشگاه ها در زمان دور کاری