اطلاعیه برگزاری کلاس ها و امتحانات در زمان کرونا
نحوه ورود به سامانه نوید
دانشجویان گرامی ورودی 99

جهت وارد شدن به سامانه نوید نام کاربری و رمز عبور به شرح ذیل می باشد
1-    در صورت ثبت آدرس ایمیل در سامانه سما:
نام کاربری: آدرس ایمیل و رمز عبور sp123456

2-    در صورت عدم ثبت آدرس ایمیل در سامانه سما:
نام کاربری: email.com@شماره دانشجویی و رمز عبور sp123456

اداره آموزش دانشکده پیراپزشکی