آزمون های الکترونیکی کارکنان
آزمون دوره غیرحضوری اخلاق و احکام کارمندی(1)

1399/8/19 دوشنبه

  آزمون دوره غیرحضوری " اخلاق و احکاک کارمندی(1)  "به میزان 12 ساعت و به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان جهت کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه مطابق برنامه زمانی ذیل برگزار می گردد.

زمان برگزاری:        یکشنبه تاریخ 99/09/02

ساعت برگزاری:     11 لغایت 11:30

 
دریافت فایل منبع آموزشی
 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین


 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر