آزمون های الکترونیکی کارکنان
آزمون دوره غیر حضوری آشنایی با نحوه جاسوسی تلفنی و شیوه های مقابله با آن

1399/8/26 دوشنبه

آزمون دوره غیرحضوری " آشنایی با نحوه جاسوسی تلفنی و شیوه های مقابله با آن " به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان جهت کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه مطابق برنامه زمانی ذیل برگزار می گردد.

شایان ذکر است، شرکت کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه در آزمون فوق الزامی می باشد.


زمان برگزاری:         سه شنبه تاریخ 99/09/04
ساعت برگزاری:     11 صبح
دریافت فایل آموزشی تخلیه ی تلفنی
دریافت فایل آموزشی جاسوسی تلفنی
 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین


 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر