آزمون های الکترونیکی کارکنان
آزمون دوره غیر حضوری باروری سالم و جمعیت

1399/10/14 يكشنبه

  آزمون دوره غیرحضوری " باروری سالم و جمعیت  "به میزان 12 ساعت و به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان جهت کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه مطابق برنامه زمانی ذیل برگزار می گردد.

شایان ذکر است، شرکت کلیه مراقبین سلامت، بهورزان، پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت و کارشناسان ستاد مرکز بهداشت شهرستان‌ها و استان در آزمون فوق الزامی می‌باشد.


زمان برگزاری:      سه شنبه  تاریخ 99/10/23

ساعت برگزاری:    11-10

 
دریافت فایل منبع آموزشی
 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین


 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر