آزمون های الکترونیکی کارکنان
آزمون دوره غیرحضوری اخلاق و احکام کارمندی (2)

1399/10/24 چهارشنبه

آزمون دوره غیرحضوری " اخلاق و احکام کارمندی (2)"از مجموعه ی دوره عمومی  به میزان 12 ساعت به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان جهت کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه مطابق برنامه زمانی ذیل برگزار می گردد.

زمان برگزاری:        سه شنبه تاریخ 99/11/14
ساعت برگزاری:     13

 
دریافت فایل منبع آموزشی
 


وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین


 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر