آزمون های الکترونیکی کارکنان
آزمون دوره غیرحضوری آخرین دستاوردهای بیماری کووئید19 برای افزایش آگاهی نسبت به این بیماری

1399/11/12 يكشنبه

  آزمون دوره غیرحضوری " آخرین دستاوردهای بیماری کووئید19 برای افزایش آگاهی نسبت به این بیماری" به میزان 24 ساعت به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان جهت کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه مطابق برنامه زمانی ذیل برگزار می گردد.


زمان برگزاری:    چهار شنبه  تاریخ 99/11/29

ساعت برگزاری:   11

 
دریافت فایل منبع آموزشی1

دریافت فایل منبع آموزشی 2
دریافت فایل منبع آموزشی 3

وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر