آزمون های الکترونیکی کارکنان
آزمون دوره غیرحضوری نظامنامه مدیریت دانش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

1399/11/21 سه‌شنبه

  آزمون دوره غیرحضوری "نظامنامه مدیریت دانش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" به میزان 8 ساعت به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان جهت کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه مطابق برنامه زمانی ذیل برگزار می گردد.

 زمان برگزاری:        دوشنبه تاریخ 99/12/4
ساعت برگزاری:     11

 
دریافت فایل راهنمای نظام نامه

دریافت فایل نظام نامه مدیریت دانش

وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین           
وب سایت دانشکده پیراپزشکی قزوین

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر