• ساعت : ۱۲:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ 
در فواصل زمستان
بارش نزولات جوی ممكن است در برخی از مخاطرات طبیعی، و نداستن راهای پیشگیری، باعث تشدید و بروز صدمات شود

به گفته مسؤول کاهش امور بلایا و حوادث مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین ،در فواصل زمستان با توجه به برودت سرما و بارش نزولات جوی ممکن است در برخی از مخاطرات طبیعی مانند: صاعقه، سیل، کولاک، طوفان، یخ زدگی، برف سنگین همچنین مخاطرات انسان ساختی از جمله مسمومیت های گسترده با گاز مونواکسید کربن بروز کنند. و همچنین ندانستن خصوصیات آنها و راه های پیشگیری و  کاهش اثرات آنها می تواند باعث تشدید و بروز صدمات و آسیب و مرگ شود.

مهندس کامبیز غفاری عنوان کرد که برخی از اقدامات لازم در خصوص راهکارهای پیشگیری و مدیریت مخاطرات مانند: رعد و برق و صاعقه نوعی تخلیه الکتریکی می باشد که بر اثر انتقال الکتریسته ساکن، بین ابرها و یا بین ابر و زمین ایجاد می شود و این تخلیه الکتریکی، همراه با ایجاد نور و صدا است.

وی با بیان اینکه تخلیه الکتریکی در اثر برخورد با زمین باعث ایجاد صاعقه می شود افزود: این صاعقه می تواند در جنگل ها و مناطق خشک منجر به تولید آتش سوزی شود و همچنین بر اثر برخورد با جانداران مانند: انسان، ایجاد شوک های شدید عصبی، سوختگی و در نهایت منجر به مرگ شود.

اقدامات در مواقع صدمات صاعقه

مسؤول کاهش امور بلایا و حوادث مرکز بهداشت شهرستان قزوین با اشاره به جلوگیری از صدمات صاعقه گفت: در چنین مواقعی می توان اقداماتی انجام داد که از جمله: هنگام شروع  رعد و برق اگر در فضای سرپوشیده قرار دارید، همچنان تا پایان رعد و برق در آن محل بمانید . و یا در صورتی که در اتومبیل قرار دارید و بلافاصله توقف کرده و خودرو را در حالت خاموشی قرارداده و آنتن خودرو را پایین کشیده وی ادامه داد یا اینکه اگر آنتن قابل جداشدن می باشد بطور سریع  آنتن را از ماشین جدا کنید. و در داخل ماشین بمانید ولی به  قسمت های فلزی ماشین دست نزنید.

وی با اذعان به احتمال اصابت صاعقه به درخت و شکستن و آتش گرفتن درخت متصور است افزود: افراد هرگز در هنگام وقوع رعدو برق زیر  درختان  بسیار بلند پناه نگیرند. و توصیه می شود در چنین مواقعی  از بی سیم های دستی استفاده نکنند و از قرار گرفتن در روی پشت بام و یا نقاط مرتفع و بلندی ها خودداری کنند. و از نزدیک شدن به هر وسیله فلزی  مانند: تراکتور، موتور، درب های آهنی ، قطعات و اجسام  فلزی بطور جد خودداری شود.

قرار گرفتن در محیط چنگلی

  مهندس غفاری ادامه داد که اگر در محیط جنگلی قرار دارید و یا امکان خروج سریع از محل را ندارید هرگز زیر درختان بلند مستقر نشوید و بلافاصله در زیر درختان کوتاه ولی تنومند پناه بگیرید و یا در کوهستان و مناطق مرتفع هستید، بلافاصله به سمت دره و قسمت های گودتر منطقه حرکت کنید و یا اینکه زیر تخته سنگ های بزرگ پناه بگیرید.

این مقام مسؤول تصریح کرد اگر در ساختمان های بلند و مرتفع زندگی می کنید از وجود برق گیر در ساختمان مطلع شوید و اگر ساختمان فاقد برقگیر است، نسبت به نصب برق گیر با راهنمایی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان اقدام شود. و از دکل ها،  ترانس های انتقال برق و آنتن های مخابراتی فاصله بگیرید.

مهندس غفاری در پایان عنوان کرد اگرفردی در فصل سرما و در مواقع صاعقه و یا طوفان در دریا و یا داخل قایق قرار دارد بلافاصله قایق را به سمت ساحل هدایت کرده و سریع از قایق خارج شود. و یا هنگام وقوع صاعقه احساس کرد که موی های بدن زبر و سیخ شده است،  بصورت چمباتمه روی زمین نشسته و دست ها را روی گوش ها داده و سر را بین زانوها قرار دهد و سعی کند که حداقل تماس را با سطح زمین داشته باشد. وی توصیه کرد که در چنین مواقعی تحت هیچ شرایطی روی زمین دراز نکشند. و بعد از انجام این مرحله در صورت احساس ناراحتی بلافاصله با شماره  115  اورژانس تماس گرفته و یا سریع خود را به درمانگاه و یا بیمارستان برساند.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0