• ساعت : ۱۴:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ 
  • کد خبر : ۱۹۸۱۸
به بهانه 16 آذر روز دانشجو

دانشجو صفت مرکب مرخم به معنای جوینده دانش و اگر چند فصلی در ادامه ی دانش آموزی است،اما بین این دو، تفاوت های بسیار است.

آموختن فعلی غیرحرکتی است و فاعل این فعل تنها فاعل است و گاهی منفعل، اما جستن فعلی حرکتی است و فاعل آن به صیغه ی مبالغه فعال است.

لازمه جستن حرکت است و پوئیدن. حرکت، مقدماتی دارد؛ ملزوماتی و آدابی.

حرکت مرادف رفتن است و برای رفتن راهی پیش روست و از آداب رفتن راه شناسی است. محرک رفتن، داشتن مقصد است و شوق به رسیدن. راهرو باید راه را از بیراهه بشناسد و راهدان را از راه نابلد تمیز دهد.

جوینده ی مقصد باید هم توان گام زدن در راه های صعب داشته باشد و هم چراغ معرفت تا به بیراهه نرود، راهنمای راه بلد را بشناسد و پند پیر را دلیل راه کند.

به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم

که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد

جوینده اگر به توان پیمودن راه و داشتن چراغ روشن اندیشه و راهنما، مسلح بود، بر خداوندگار مبداءها و راه ها و مقصدها توکل کند تا از گزند آفات راه در امان بماند.

تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست

راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش

وجه دیگر دانش جستن، پویش و پژوهش است: برگزیدن آنچه در مسیر مقصد به کار می آید و کلید پویش و پژوهش پرسش است، پس دانشجو وجودی است سرشار از پرسش تا پاسخ ها را دلیل راه کند برای رفتن در راهی که شوق مقصد او را می برد و راهنما راه را از بیراهه نشان می دهد و عقل و توکل و کوشش را توشه ی راه می کند تا به مقصدی دست یابد که خود آغاز راهی دیگر است.

نویسنده متن: محمدحسن ارداقیان

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0